TerapiTassen

Vad erbjuder vi?

Här kan du få specialpedagogiskt stöd av Pedagog- och VårdHundteam!

Smilla och Inger Lindvall ger insatser till unga och äldre i skola, vård och privat. Inger har 30 års erfarenhet som specialpedagog från både skola, BUP och Habilitering. Inför varje tillfälle vi ses borstas, duschas Smilla i Allergenius specialshampo, blåses torr, ev klipps, får sina tänder borstade och klor klippta. Planeringstid behövs inför varje tillfälle samt tillverkning av material såsom skriva ut, laminera samt tränas ev nya uppgifter in under veckan med Smilla.

Forskning visar att ett utbildat VårdHundteam eller SpecialpedagogHundteam bland annat kan:

  •  ge social stimulans
  •  motivera till ökad fysisk och psykisk aktivitet
  • stärka och stödja kommunikation
  • träna delad uppmärksamhet och turtagning
  • ge stöd i inlärningssituationer ex läsning/matematik
  • vara en motivator att komma tillbaka till skolan/behandling
  • vara ett samtalsstöd

Under träffarna med mig och Smilla som hundteam finns hela tiden glädjen i leken och samspelet med henne som en viktig faktor. Detta gör att de vi träffar känner att det blir lättare att öppna upp och må bättre. Beroende på uppdrag och behov är du välkommen till vår lokal i Näsum eller så kommer vi till dig/er.

Vi tar uppdrag från privatpersoner, skola, vård, omsorg, bibliotek, BUP, psykiatri, habilitering och socialtjänst samt föreläser om hundens påverkan på inlärning och mående. 

Hör av er till oss för en första träff för mer information hur vi kan hjälpa till!

Så här jobbar vi!

Smilla arbetar tillsammans med mig som en dörröppnare för att hjälpa unga som gamla att må bättre och bli motiverade att våga träna på just det de behöver och utvecklas. Smillas förmåga att alltid acceptera en person för vem du är, utan att värdera vad du kan eller hur du ser ut, är fantastisk! 

Det finns också forskning som visar på hundars lugnande påverkan och att må-bra-hormonet oxytocinet får ångest och smärta att mildras.

Tillsammans är jag och Smilla ett glatt och målinriktat team som bygger positiva relationer med dem vi träffar. Det ska kännas roligt, tryggt och motiverande att jobba med oss. Inför varje träff planerar jag noga vårt arbete för att de barn, ungdomar och vuxna vi träffar ska må bättre och nå sina mål oavsett om det handlar om sociala, psykiska, fysiska svårigheter, inlärningssvårigheter eller beteenden. 

Det kan t ex handla om läs-och skrivsvårigheter, samtalsstöd, arbete kring sociala svårigheter, skolfrånvaro, rädslor eller komma igång med fysisk aktivitet. Smilla är fantastiskt på att känna in varje person och det är magiskt att se samspelet mellan henne och de vi träffar! 

Min egen bakgrund som grundskollärare, speciallärare och specialpedagog har gett mig 30 års erfarenhet i arbete med små barn upp till vuxna – ofta med inriktning på NPF – neuropsykiatrisk funktionsnedsättning /-variation. Under många år blev det arbete i särskilda undervisningsgrupper med elever som fått diagnoser såsom intellektuell funktionsnedsättning, autism, adhd, inlärningssvårigheter, dyslexi och dyskalkyli. Jag har också arbetat som specialpedagog på BUP och Habiliteringen i utredningsteam, som kommunövergripande specialpedagog och också som konsultande specialpedagog i eget företag. 

Idag arbetar jag som specialpedagog på Barn-och Ungdomshabiliteringen i Region Blekinge. Där jobbar vi i tvärprofessionella barnteam med insatser till barn, föräldrar och nätverk genom bl a utbildning, kartläggning och insatser kring diagnoser, kommunikation och beteende. Sedan 2012 är jag också utbildad naturterapeut där samtalsstöd, massage och ett helhetstänk kring varje människa kompletterar mina övriga kunskaper och erfarenheter.

Smilla och jag jobbar för att alla ska gå i mål! Tillsammans med oss på TerapiTassen blir det svåra för dig mycket lättare att komma framåt i. 

Vi vet detta eftersom våra klienter berättar att vi hjälpt dem att förändra deras liv!

Smilla tycker om att:     
lära sig nya saker och vill förstå vad du menarklickerträning, promenader i skog och markspåra, nosework, hoopers, tjuva mat från bordet när ingen ser henne, öppna diskmaskinen för att “diska”, leka och mysa med oss och våra katterbli kliad på magen 

Egenskaper:    
Glad och pigg
Smart
Påhittig
Nyfiken
Social
Träningsvillig
Snäll och go!

Referenser från tidigare uppdrag:

Mamma till pojke 11 år med läs-och skrivsvårigheter, diagnos adhd, skriver: “Att få möjlighet att arbeta med er båda har öppnat upp för att göra Jonathan nyfiken och mer intresserad av att läsa och skriva. Han ser fram emot besöken och pratar i skolan om “hans Smilla”.

A, kvinna  21 år, med flera års dåligt mående bakom sig  skriver: “Inger och Smilla har under kort tid fått mitt självförtroende att stiga! Smilla får verkligen en att öppna upp sig och känna sig trygg, Inger gör exakt samma sak. De har hjälpt mig mer än vad alla kuratorer jag gått till har kunnat”.

Mamma till pojke med rädsla att använda sin C-pap/andningsmask under natten: “Inger och Smilla har min 7-åriga son fått hjälp av nu i ett halvår. Vi började på noll och är nu snart i topp. Smilla gör det jobbiga roligt för honom så hans och våran vardag blir lättare . Tack snälla Inger och Smilla för att ni finns för oss varma kramar J.L med familj ❤️”