Pedagogus

Pedagogus – Specialpedagogisk kompetens och riktning

Vad erbjuder jag?

Inger på Pedagogus ger specialpedagogisk stöd i EHT, kartläggning, handledning, rådgivning, testning och specialpedagogisk utbildning samt föredrag/föreläsningar. Lång erfarenhet av NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.)

Tar emot uppdrag av bland annat skolor/förskolor, socialförvaltning, BUP, habilitering och föräldrar/privatpersoner. 

Erfarenheter

Grundskollärare och specialpedagog med 30 års erfarenhet av såväl övergripande specialpedagogiskt arbete som direkt arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, i åldrarna 1-20 år. Arbetat mycket med olika former av inlärningssvårigheter, läs-och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, beteendeproblematik, adhd, autism, intellektuell funktionsnedsättning.

Förutom erfarenheter från skolans värld finns även arbete på BUP som utredande specialpedagog samt utredande specialpedagog och fortsatt teamarbete på habiliteringen där jag fortfarande arbetar.